EvilGnome: Gián điệp cấy backdoor mới tấn công người dùng máy tính để bàn Linux

Các nhà nghiên cứu bảo mật gần đây đã phát hiện ra một phần mềm gián điệp Linux mới mang tên EvilGnome, thuộc nhóm ít ỏi các mã độc hiện…

Read more »

iOS 13 – Lỗ hổng cho phép truy cập vào email và mật khẩu đã lưu mà không cần xác thực

Phát hiện thêm một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ điều hành iOS, có thể gây rủi ro cho bảo mật của người dùng thiết bị iPhone và iPad. May mắn thay,…

Read more »

Phát hiện lỗ hổng trong Excel cho phép Hacker tấn công Malware thông qua tính năng Power Query

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách thức lạm dụng Microsoft Excel để thực hiện các cuộc tấn công malware thông qua khai thác tính năng Microsoft Excel Power…

Read more »