Hướng dẫn cài đặt ESXi 6.7

Cũng giống như các Hệ điều hành khác, bạn có thể dễ dàng cài đặt ESXi trên các host vật lý, sau đó tạo các máy ảo trên đó. YÊU…

Read more »