Hướng dẫn Export VM trên ESXi hoặc vCenter theo dạng OVA hoặc OVF Teplate

Viêc Clone một máy chủ ảo (VM) để backup trên hệ thống vSphere có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng vài click chuột. Tuy nhiên, trong nhiều…

Read more »

Hướng dẫn cài đặt ESXi 6.7

Cũng giống như các Hệ điều hành khác, bạn có thể dễ dàng cài đặt ESXi trên các host vật lý, sau đó tạo các máy ảo trên đó. YÊU…

Read more »