PentestBox – môi trường kiểm thử xâm nhập tuyệt vời trên Windows

Lời mở đầu Đôi khi, bạn thấy có những công cụ bảo mật, quét lỗ hổng rất tuyệt vời cho đến khi bạn vào trang chủ để tải về thì…

Read more »

Giới thiệu các kiểu RAID và cách lựa chọn

Sử dụng RAID (Redundant Array of Indepnedent Disks) để lưu trữ dữ liệu là một trong những phương pháp phổ biến và tiết kiệm chi phí nhất, cho phép tang…

Read more »