Hướng dẫn cài đặt ESXi 6.7

Cũng giống như các Hệ điều hành khác, bạn có thể dễ dàng cài đặt ESXi trên các host vật lý, sau đó tạo các máy ảo trên đó.

YÊU CẦU ĐỂ CÀI ĐẶT ESXI

Để cài đặt mới hoặc nâng cấp ESXi, hệ thống của bạn phải đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm sau:

 1. Yêu cầu phần cứng
 2. Máy chủ làm host phải tương thích với VMware ESXi. Bạn có thể kiểm tra trong danh sách của hang VMWare tại địa chỉ http://www.vmware.com/resources/compatibility
 3. Máy chủ host phải có ít nhất 2 CPU cores
 4. Máy chủ host phải hỗ trợ nền tảng 64 bit (vmware không hỗ trợ x86 kể từ tháng 9/2006. Bạn cũng có thể kiểm tra tại địa chỉ http://www.vmware.com/resources/compatibility
 5. Kích hoạt NX/XD cho CPU trong BIOS
 6. Tối thiểu 4GB RAM. Khuyến nghị dung 8 GB RAM trở lên
 7. Hỗ trợ máy ảo 64 bit, phải bật tính năng hỗ trợ ảo hóa (Intel VT-x hoặc AMD RVI)
 8. Một hoặc nhiều hơn Gigabit Ethernet. Xem danh sách tại địa chỉ http://www.vmware.com/resources/compatibility để biết Card mạng của Host có được hỗ trợ không. Với các máy chủ làm host không được hỗ trợ, bạn có thể dung tool của vmware cung cấp để them driver cho đĩa cài đặt ESXi
 9. Các yêu cầu về hỗ trợ khởi động host
  1. vSphere 6.7 hỗ trợ khởi động ESXi host trừ UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Với UEFI, bạn có thể khởi động từ ổ cứng, CD-ROM, hoặc USB
  1. ESXi có thể khởi động từ ổ đĩa trên 2TB nếu như firmware có hỗ trợ

Chú ý: Nếu bạn thay đổi kiểu khởi động từ BIOS sang UEFI sau khi cài đặt ESXi 6.7 có thể gây ra lỗi. Khi đó, sẽ có thông báo lỗi xuất hiện với nội dung kiểu như “VMware boot blank”. ESXi 6.7 không hỗ trợ thay đổi kiểu khởi động sau khi đã cài đặt.

CHUỔN BỊ TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT

 1. Tải về file ISO cài đặt

Truy cập địa chỉ https://my.vmware.com/web/vmware/ để tạo tài khoản và đăng nhập

ESXi có thể được cài đặt theo nhiều cách khác nhau. Để lựa chọn kiểu phù hợp và tốt nhất cho hệ thống, bạn cần hiểu rõ các cách cài đặt trước khi tiến hành.

 • Interactive ESXi Installation

Cách này thường dành cho các hệ thống nhỏ, số lượng host ít hơn 5

Bạn khởi động trình cài đặt từ CD hoặc DVD, từ một USB hoặc qua mạng bằng PXE boot. Bạn thực hiện theo các bước tự động trong quá trình cài đặt.

 • Scripted ESXi Installation

Theo cách này, bạn cần viết một file kịch bản cài đặt (script) và chạy file đó để cài đặt một cách tự động.

Trong file script có sẵn các tham số cài đặt cho host. Bạn có thể sử dụng nó cho nhiều host giống nhau.

File script phải được lưu trên máy chủ và có thể truy cập bởi các giao thức HTTP, HTTPS, FTP, NFS, CDROM, hoặc USB.

 • vSphere Auto Deploy ESXi Installation

vSphere Auto Deploy có thể triển khai hàng tram máy chủ từ cùng một image

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

 1. Tạo đĩa cài đặt

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt từ USB

Chuẩn bị

 • Máy tính cài linux với quyền superuser
 • USB flash
 • File ISO ESXi 6.7
 • Syslinux Package

Các bước thực hiện

 • Nếu USB không được detect hoặc bạn không biết chắc USB đã được máy linux nhận hay chưa. Tại cửa sổ lệnh, nhập lệnh tail –f /var/log/messages để xem log
 • Kết nối USB

Bạn sẽ thấy một thông báo dạng sau:

Oct 25 13:25:23 ubuntu kernel: [ 712.447080] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

 • Tạo partition table trên USB flash

/sbin/fdisk/ /dev/sdb

Gõ “d” cho đến khi xóa toàn bộ các partition

Gõ “n” để tạo partition mới

Gõ “t” để thết lập định dạng FAT32

Gõ “a” để thết lập cờ active

Gõ “p” để hiển thị thông tin partition table

Kết quả hiển thị như bên dưới

Disk /dev/sdb: 2004 MB, 2004877312 bytes255 heads, 63 sectors/track, 243 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sdb1 1 243 1951866 c W95 FAT32 (LBA)

                              Gõ “w’ để ghi lại và thoát khỏi chương trình

 • Định dạng USB với FAT32

/sbin/mkfs.vfat –F 32 –n USB /dev/sdb1

 • Cài đặt Syslinux Bootloader vào USB

/usr/bin/syslinux /dev/sdb1

cat /usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin > /dev/sdb

 • Tạo thư mục đích và mount USB

mkdir /usbdisk

mount /dev/sdb1 /usbdisk

 • Tạo một thư mục và mount file ISO ESXi

mkdir /esxi_cdrommount -o loop VMware-VMvisor-Installer-6.x.x-XXXXXX.x86_64.iso /esxi_cdrom

 • Copy toàn bộ các thư mục và file trong ISO image sang USB

cp -r /esxi_cdrom/* /usbdisk

 • Đổi tên isolinux.cfg thành syslinux.cfg

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *